Wilt u zich de verschillende facetten van financiële rapportages en verslaggeving eigen maken? Wilt u uw kennis op het gebied van belastingwetgeving en bedrijfseconomie verbreden? Bijvoorbeeld omdat u als administratieve spil in het bedrijf fungeert? Of een verantwoordelijke functie op financieel-administratief gebied ambieert? Dan is de opleiding Moderne Bedrijfsadministratie (MBA) uitermate geschikt voor u.

Inhoud opleiding

De opleiding bestaat uit vier modules: Kostencalculatie, Bedrijfsadministratie, Financiering en Belastingwetgeving, alle vier op niveau 5. De opleiding wordt gegeven op MBO-plus niveau. Er is geen specifieke vooropleiding vereist.

Na afloop van de opleiding bezit u de nodige theoretische vakkennis op het gebied van ‘budgetteren’, ‘belastingen’ en ‘fabrieksboekhouding’. U kunt optimalisatievraagstukken oplossen en informatie verstrekken ten behoeve van de financiële besturen van een organisatie.

Verder bent u in staat zelfstandig diverse berekeningen en boekingen te maken met betrekking tot bijvoorbeeld kostenbudgettering, kostenplaatsmethode, activity bases costing en leasing. U kent de belangrijkste begrippen van een ERP-systeem en kunt werken met de modules Finance en Controlling van zo’n systeem.

Daarnaast beheerst u praktische zaken als ‘kostprijscalculaties’, ‘het opstellen van interne en externe verslaggeving’ en ‘het analyseren van rapportages’. En bent u in staat de vermogensbehoefte van een onderneming te bepalen en een investeringsselectie te maken. Maar ook kent u verschillende vormen van eigen vermogen en vreemd vermogen en kunt u hier berekeningen voor maken, een jaarrekening beoordelen en of overzichten maken ten behoeve van interne en externe verslaglegging.

Tot slot kent u de belangrijkste bepalingen van de Algemene Wet inzake Rijksbelastingen, de Wet op de loonbelasting uit 1964, de Wet op de inkomstenbelasting 2001 en de belangrijkste wetten en plichten van de in Nederland gevestigde ondernemers. U bent  moeiteloos in staat een belastingaangifte te doen.

Aanpak opleiding

In een informele sfeer leert u de essentiële begrippen en vaardigheden behorend bij een functie in de financieel-administratieve sector. De mensgerichte aanpak garandeert 100% persoonlijke aandacht voor u. De totale opleiding bestaat uit circa 50 lessen van ongeveer 2 uur. Elke module omvat rond de 15 lessen. In deze lessen staat de vertaling van de theorie naar uw praktijk centraal.

Kosten

De kosten voor de opleiding bedragen € 595,= per module. Dit is exclusief kosten voor lesmateriaal / literatuur en het examen. De kosten voor de literatuur bedragen circa € 95,= per module (opgave Convoy Uitgevers 2021/2022). De kosten voor het examen bedragen per module € 213,= (opgave Nederlandse Associatie voor Examinering 2021/2022).

Literatuur

Voor de opleiding Moderne Bedrijfsadministratie (MBA) maken we gebruik van de boeken van A. Lammers, H.M.M. Krom, M. Faber en K. Jacobs. (Convoy Uitgevers).

Erkend diploma

De opleiding Moderne Bedrijfsadministratie bereidt u voor op een examen bij de Nederlandse Associatie voor Examinering. Dit is een onafhankelijk instituut dat al 75 jaar toonaangevend is in het afnemen van examens voor hooggewaardeerde diploma’s. Indien u voor alle 4 modules slaagt, ontvangt u het Associatiediploma Moderne Bedrijfsadministratie (MBA). Het is een veelgevraagd diploma voor tal van interessante functies in de financieel-administratieve sector.

Vervolgcursussen

Met de opleiding Moderne Bedrijfsadministratie (MBA) heeft u een prachtige basis gelegd voor de opleiding Vakopleiding Bedrijfsadministratie & Accountancy (VBA) op HBO-niveau. Kortom, met het diploma Moderne Bedrijfsadministratie (MBA) heeft u een diploma met toekomstperspectief.

Wijze van aanmelden/inschrijven

U kunt zich inschrijven door gebruik te maken van het contactformulier. Na ontvangst van uw formulier neem ik persoonlijk contact met u op voor het vaststellen van de aanvangsdatum en het schema van de lestijden. Vervolgens ontvangt u een inschrijvingsbevestiging met de algemene voorwaarden.