Wilt u zich de elementaire kennis van de loonadministratie eigen maken? Bijvoorbeeld omdat u op de salarisadministratie werkt, met hen samenwerkt of omdat u zelf personeel in dienst heeft? Dan is de opleiding Basiskennis Loonadministratie (BKL) uitermate geschikt voor u.

Inhoud opleiding

Het onderdeel Arbeidsrecht & Sociale Zekerheid  brengt u volledig op de hoogte van de rechten en plichten van werkgevers en werknemers, en van alle sociale verzekeringswetten. Na het onderdeel Loonadministratie kunt u lezen en schrijven met de Belastingdienst. U leert praktisch om te gaan met begrippen als ‘brutoloon’, ‘tabelloon’ en ‘loonheffingen’, zodat u eindelijk uw eigen salarisstrook kunt narekenen. De opleiding wordt gegeven op MBO-niveau. Een specifieke vooropleiding is niet vereist.

Aanpak opleiding

In een informele sfeer leert u de essentiële begrippen en vaardigheden van de loonadministratie. De mensgerichte aanpak garandeert 100% persoonlijke aandacht voor u. De opleiding bestaat uit 10 à 12 lessen van ca. 2 uur. In deze lessen staat de vertaling van de theorie naar uw praktijk centraal.

Kosten

De kosten voor de opleiding bedragen € 450,=. Dit is exclusief kosten voor lesmateriaal / literatuur en het examen. De kosten voor de literatuur bedragen (indicatief) € 70,= (opgave Convoy Uitgevers 2020) en de kosten voor de twee examens (één voor elk onderdeel) bedragen € 358,= (opgave Nederlandse Associatie voor Examinering 2020).

Literatuur

Voor de opleiding Basiskennis Loonadministratie (BKL) maken we gebruik van het boek van L.M. Rees (Convoy Uitgevers).

Erkend diploma

De opleiding Basiskennis Loonadministratie bereidt u voor op een examen bij de Nederlandse Associatie voor Examinering. Dit is een onafhankelijk instituut dat al 75 jaar toonaangevend is in het afnemen van examens voor hooggewaardeerde diploma’s. Indien u slaagt, ontvangt u het Associatie Praktijkdiploma Basiskennis Loonadministratie (BKL). Met dit diploma kunt u zelfstandig werken op een afdeling salaris- of personeelsadministratie in het bedrijfsleven. Let op: de diplomalijn voor BKL is veranderd per 1 september 2016. Kijk voor meer informatie hier: Associatie BKL.

Vervolgcursussen

Na het behalen van het Associatie Praktijkdiploma Basiskennis Loonadministratie (BKL) is de opleiding Praktijkdiploma Loonadministratie (PDL) of Praktijkdiploma Medewerker Personeelszaken (MPZ) een logische vervolgstap. Deze opleidingen leiden op tot een in het bedrijfsleven zeer gewaardeerde functie van personeelsfunctionaris. Kortom, BKL is een logische opstap voor een glanzende loopbaan in de HRM-wereld!

Wijze van aanmelden/inschrijven

U kunt zich inschrijven door gebruik te maken van het contactformulier. Na ontvangst van uw formulier neem ik persoonlijk contact met u op voor het vaststellen van de aanvangsdatum en het schema van de lestijden. Vervolgens ontvangt u een inschrijvingsbevestiging met de algemene voorwaarden.